Ústav radiačnej ochrany, s.r.o., Košice

Ústav radiačnej ochrany, s.r.o., Košice

Expertízna a poradenská činnosť v oblasti ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením.

Send a message
Send a message
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o., Košice

Address Ústav radiačnej ochrany, s.r.o., Košice

Letná 45
040 01 Košice

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení. Monitorovanie a meranie na pracoviskách so zdrojmi žiarenia. Spracovanie dokumentácie pre pracoviská so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Monitorovanie na pracoviskách so zdrojmi žiarenia. Zabezpečenie odbornej prípravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.

Contact Ústav radiačnej ochrany, s.r.o., Košice

SlovakiaTrade > Technické vybavenie a strojné zariadenie > Meranie a regulácia > Meranie teploty a tlaku > Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. > Ústav radiačnej ochrany, s.r.o., Košice